МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 789971

Началната дата: 02.06.2017 15:10

Вид на поръчката: Публично състезание


Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Обявление - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Документация - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Октомври 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 27 Юли 2017
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 10 Юли 2017
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 10 Август 2017
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 10 Август 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Август 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0006

  Началната дата: 12.11.2020 12:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • решение за изменение - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Документация - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 1 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 3 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 4 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 5 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 6 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 7 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 8 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 9 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 10 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 11 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 12 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 13 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 14 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0005

  Началната дата: 02.04.2020 16:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Април 2020
 • обявление - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • образец 4-техническа оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 1-техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 5-ценова оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • проложение 2-опис на представените документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • проложение 3-образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 6-проект на договор - Публикувано на: 02 Април 2020
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Разяснение по документацията
 • Важно съобщение - Публикувано на: 22 Април 2020 - 12:17
 • Съобщение - техническа грешка - Публикувано на: 05 Май 2020 - 12:57
 • Решения за промяна
 • Решение за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Април 2020
 • Протоколи
 • протокол 1 - Публикувано на: 09 Юни 2020
 • съобщение за жребий - Публикувано на: 25 Юни 2020
 • класирани за една позиция - Публикувано на: 25 Юни 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 2 - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Класиране - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протокол 3 - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Решение 13 за изменение на решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Август 2020
 • Решение 14 за изменение на решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Август 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Агарта - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Екомет-90 - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Етропал Трейд - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Истлинк България - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Ка-М Медикал - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Соломед - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор ФъониксФарма - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Хелмед - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор РСР - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0004

  Началната дата: 02.04.2020 16:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • документация за участие - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление - Публикувано на: 02 Април 2020
 • образец 2 -техническа оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 1-техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 2-опис на представените документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 3-образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 4-проект на договор - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение5 -ценова оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • обявление за изменение - Публикувано на: 06 Април 2020
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Разяснение по документацията
 • Важно съобщение - Публикувано на: 22 Април 2020 - 12:17
 • Решения за промяна
 • Решение за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Април 2020
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 12:42
 • Протоколи
 • класиране - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Протокол 1 - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Протокол 2 - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Доклад - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Решение за изменение - Публикувано на: 14 Юли 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Дансон-БГ - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Екофарм - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Магна Фарм България - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Медекс - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Про Фармация - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Соломед - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Търговска лига-ГАЦ - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0003

  Началната дата: 19.02.2020 15:09

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • договор за изпълнение - Публикувано на: 18 Май 2020
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Заявление за участие 1 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Опис на представените документи 2 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Декларация за валидност на офертата 3 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Техническо предложение 4 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Декларация за приемане клаузите на договора 5 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Ценова оферта 6 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • ЕЕДОП 7 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Декларация за отнемане на лиценз 8 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Проект на договор 9 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Протоколи
 • протокол - Публикувано на: 16 Март 2020
 • Съобщение до участниците - Публикувано на: 16 Март 2020
 • протокол - Публикувано на: 16 Март 2020
 • Съобщение до участниците - Публикувано на: 16 Март 2020
 • Протокол 2 - Публикувано на: 24 Март 2020
 • Доклад - Публикувано на: 24 Март 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Март 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 18 Май 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0002

  Началната дата: 10.02.2020 16:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на поръчка - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Решение за откриване - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • техническа оферта - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • ценова оферта - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Март 2020
 • Съобщение - Публикувано на: 19 Март 2020
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Доклад - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Класиране разпечатка - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0001

  Началната дата: 31.01.2020 12:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 18 Март 2020
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 18 Март 2020
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 31 Януари 2020
 • Решение за откриване - Публикувано на: 31 Януари 2020
 • Обявление за обществена поръчка - Публикувано на: 31 Януари 2020
 • Протокол - Публикувано на: 21 Февруари 2020
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-002

  Началната дата: 25.02.2019 14:13

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:14
 • Решение - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:14
 • Документация - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:14
 • Спецификация - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:15
 • Приложение № 1 - Проект на договор - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:15
 • Приложение № 2 - Образци на документи - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:16
 • Техническа оферта - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:16
 • Ценова оферта - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:16
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:17
 • Съобщение за жребий 2 - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:05
 • Спраква - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:06
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 23 Април 2019 - 12:28
 • Справка за участници с равен брой точки - Публикувано на: 23 Април 2019 - 16:08
 • Решения за промяна
 • Решение за отмяна - Публикувано на: 10 Май 2019 - 15:28
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 05 Април 2019 - 14:04
 • Протоколи
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:30
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:30
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:31
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:31
 • Протокол № 5 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:02
 • Съобщение техническа грешка - Публикувано на: 09 Май 2019 - 15:29
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:02
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:02
 • Класиране 2 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:30
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юли 2020 - 13:00
 • Договор Агарта - Публикувано на: 04 Юли 2020 - 13:00
 • приложение агарта - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор Булмар - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение булмар - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор Екомет - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение екомет - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор етропал - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение етропал - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор истлинк - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение истлинк - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор рей медикъл - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение рей медикъл - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор рср - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение рср - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор соломед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение соломед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор софарма - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение софарма - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор софарма трейдинг - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение софарма трейдинг - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор хелмед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение хелмед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор лион - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение лион - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Приключване и прекратяване
 • приключен договор агарта - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор булмар - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор екомет - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор етропал - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор лион - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор рей медикъл - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор рср - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор соломед - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор софарма трейдинг - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Приключен договор Истлинк - Публикувано на: 21 Януари 2021
 • Приключен договор Хелмед - Публикувано на: 21 Януари 2021
 • Приключен договор Софарма - Публикувано на: 21 Януари 2021
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0009

  Началната дата: 29.11.2019 16:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 11:58
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:04
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:04
 • ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:06
 • ЦЕНОВА ОФЕРТА - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:08
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 09:14
 • Решения за промяна
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 05 Февруари 2020
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 31 Декември 2019 - 11:54
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:46
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:46
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:47
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:47
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Договор за изпълнение 2 - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Договор за изпълнение 2 - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0008

  Началната дата: 19.07.2019 12:51

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:53
 • Приложение 1- проект на договор - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:54
 • Приложение 2- образци на документи - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:55
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:55
 • Техническа специфиакация - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:56
 • Техническа оферта - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:56
 • Ценова Оферта - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:57
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:57
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:58
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:59
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0007

  Началната дата: 17.06.2019 16:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Приложения към Договор за изпълнение на поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019
 • Договор за изпълнение на Поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 15 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Обявление - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • решение за откриване на почъчка - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • решение изменение - Публикувано на: 18 Юни 2019 - 13:00
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения до участниците - Публикувано на: 01 Юли 2019 - 14:41
 • Протоколи
 • Протокол от заседание - Публикувано на: 09 Юли 2019 - 13:52
 • Протокол от заседание на комисията 2 - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Протокол от заседание на комисията 3 - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 11:52
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 11:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 11:53
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0006

  Началната дата: 13.06.2019 16:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Спецификация - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Техническа оферта - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 2 - опис на представените документи - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • приложение 3- образци на документи - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • проложение 4- Проект на договор - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 5- Ценова оферта - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приключване и прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедура - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 15:05
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0005

  Началната дата: 12.06.2019 15:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Обявление за обществена поръчка - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 1 Проект на договор - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 2 Образци на документи - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Техническа оферта - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Ценова оферта - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Приключване и прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедура - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 15:51
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0004

  Началната дата: 30.05.2019 15:47

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Приложения към Договор - Публикувано на: 15 Юли 2019
 • Договор за изпълнение на поръчка - Публикувано на: 15 Юли 2019
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:43
 • Решение за откриване - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:45
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:47
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 16:00
 • Протокол - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 15:00
 • Прекратяване на договор - Публикувано на: 30 Януари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0003

  Началната дата: 13.05.2019 14:39

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:40
 • Обявление - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:40
 • Документация - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:41
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:43
 • Протокол - Публикувано на: 05 Юни 2019 - 13:47
 • Доклад - Публикувано на: 05 Юни 2019 - 13:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Юни 2019 - 13:49
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0001

  Началната дата: 14.02.2019 12:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 12:48
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 12:49
 • Документация - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:49
 • Приложение № 1 - Спецификация - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:50
 • Приложение № 2 - Опис на документи - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:50
 • Приложение № 3 - Образци на документи - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:51
 • Приложение № 4 Проект на договор - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:51
 • Приложение № 5 Ценово предложение - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:51
 • Образец № 2 - Техническа оферта - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:52
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 09:57
 • Съобщение за жребий 2 - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:04
 • Справка - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:05
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 27 Март 2019 - 16:06
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 23 Април 2019 - 16:07
 • Справка за чуастници с равен брой точки - Публикувано на: 23 Април 2019 - 16:09
 • Решения за промяна
 • Решение за отмяна - Публикувано на: 10 Май 2019 - 15:29
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:41
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:41
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Съобщение технически проблем - Публикувано на: 09 Май 2019 - 15:26
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:55
 • Класиране - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:57
 • Протокол № 5 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:58
 • Доклад от работата на комисията 2 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:00
 • Обявление на възлагане на обществена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор- Соломед - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение - Соломед - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор - "Търговска лига НАЦ' - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение "Търговска лига НАЦ' - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор- Ей енд Ди фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение- Ей енд Ди фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор-Медофарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение -Медофарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор-Медекс - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Медекс - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор -Булмар - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение -Булмар - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Дансон - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Дансон - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Софарма трейдинг - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Профармация - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Профармация - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключен договор Булмар МЛ - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Ей енд Ди фарма - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Медекс - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Профармация - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Соломед - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор търговска лига - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор медофарма - Публикувано на: 12 Октомври 2020
 • Приключен договор дансон - Публикувано на: 12 Октомври 2020
 • Приключен договор фъоникс фарма - Публикувано на: 12 Октомври 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-003

  Началната дата: 06.07.2018 15:01

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:02
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:02
 • Документация - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:02
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:03
 • Приложение 2 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:03
 • Приложение 3 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:03
 • Приложение 4 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:04
 • Приложение 5 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:04
 • Приложение 6 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:04
 • Приложение 7 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:05
 • Приложение 8 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:05
 • Приложение 9 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:06
 • Приложение 10 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:06
 • Приложение 11 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:07
 • Приложение 12 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:07
 • Приложение 13 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:08
 • Приложение 14 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:08
 • Приложение 15 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:08
 • Приложение 16 - Публикувано на: 06 Юли 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 18 Юли 2018 - 12:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:23
 • Доклад - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:24
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Септември 2018 - 13:45
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Приложения към Договор - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Приложения към Договор - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 29 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-002

  Началната дата: 26.06.2018 13:43

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:44
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:44
 • Документация - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:45
 • Техническа оферта - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:45
 • Ценова оферта - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:45
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Юли 2018 - 13:47
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 30 Юли 2018 - 13:47
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-0005

  Началната дата: 24.10.2018 16:20

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:21
 • Обявление - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:22
 • Документация - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:22
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:22
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:23
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:23
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:24
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:24
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:24
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:25
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:25
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:25
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:26
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:26
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:27
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:27
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:27
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:28
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 12:02
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:21
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:21
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:22
 • Решение за изменение - Публикувано на: 02 Януари 2019 - 15:53
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 18 Август 2020 - 16:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-0004

  Началната дата: 10.07.2018 13:23

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:24
 • Обявление - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:24
 • Документация за участие - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:25
 • Техническа оферта - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:25
 • Ценова оферта - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:25
 • Спецификация - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 28 Август 2018 - 15:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:40
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:41
 • Доклад - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:42
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-0001

  Началната дата: 10.04.2018 15:43

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Април 2018 - 15:43
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 10 Април 2018 - 15:44
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 10 Април 2018 - 15:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 11 Май 2018 - 10:30
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:27
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:27
 • Доклад - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:28
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 13:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение за обществена поръчка - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 14:00
 • Приложения към договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 16:00
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 29 Август 2018 - 16:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-001

  Началната дата: 13.02.2017 11:15

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017
 • Приложения към Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Документация за участие - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Доклад - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Март 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 11 Септември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-0005

  Началната дата: 13.11.2017 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:49
 • Обявление за откриване на порцедура - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:55
 • Техническа оферта - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:55
 • Ценова оферта - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:56
 • Документация за участие - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:56
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение - Публикувано на: 21 Ноември 2017 - 10:56
 • Съобщение - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 14:08
 • Участници с равен брой точки - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 14:09
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:20
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:20
 • Класиране - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:21
 • доклад от работата на комисията - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:22
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-0004

  Началната дата: 10.11.2017 14:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:51
 • Обявление - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:51
 • Документация - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:53
 • Ценово предложение - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:53
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение - Публикувано на: 21 Ноември 2017 - 10:57
 • Разяснения - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 15:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 29 Декември 2017 - 13:29
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:33
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:33
 • Класиране - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:34
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:35
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:14
 • Второ класиране - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:15
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:16
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:36
 • Решение по чл. 22, ал. 8 от ЗОП - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 13:22
 • Решение за избор на изпълнител № 4/20.02.2018г. - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:17
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Април 2018 - 16:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Булмар МЛ - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:35
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:36
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:37
 • Договор Профармация ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:38
 • Договор ЕЙ енд Ди Фарма ЕАД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:39
 • Договор Екос Медика - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:39
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:40
 • Договор Търговска лига НАЦ АД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:41
 • Договор Унифарм АД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:42
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 20 Април 2018 - 13:42
 • Договор Соломед ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:44
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-0002

  Началната дата: 15.05.2017 15:35

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Приложения към Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Приложения към Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Решение за откриване - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 15 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Юни 2017
 • Доклад - Публикувано на: 14 Юни 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Юни 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 11 Септември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2016-0004

  Началната дата: 11.07.2016 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински консумативи

   

   

  До всички участници и заинтересовани лица:

  Поради постъпило запитване, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти в деловодството на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД е до 16:00 часа на 16.08.2016г. Офертите ще бъдат разгледани на 17.08.2016г. от 11:00 часа.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Техническа оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Приложение 2 EEDOP - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Класиране на мед. консумативи - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране на мед.консумативи - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 106/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 107/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 108/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 109/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 110/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 111/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 112/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 113/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 114/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 115/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 116/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 117/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 118/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 119/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 129/01.12.2016г. - Публикувано на: 01 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2016-0003

  Началната дата: 11.07.2016 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти съгласно спецификацията на възложителя

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Решение - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Документация за участие - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Приложение 2 ЕЕDOP - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Техническа оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл. 33 от ЗОП - Публикувано на: 26 Юли 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране на лекарствените продукти - Публикувано на: 21 Септември 2016
 • Доклад за работата на комисията - Публикувано на: 21 Септември 2016
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Септември 2016
 • Съобщение до участниците - Публикувано на: 18 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 93/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 94/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 95/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 96/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 97/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 98/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 99/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 100/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 101/26.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 12.11.2018 12:25

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:26
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:26
 • Документация - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:29
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:29
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:29
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:30
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:30
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:31
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:31
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:32
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 14 Януари 2019 - 15:26
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 15:38
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 03 Януари 2019 - 16:05
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 14 Януари 2019 - 15:26
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:11
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:12