МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0006

Началната дата: 12.11.2020 12:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • решение за изменение - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Документация - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 1 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 3 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 4 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 5 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 6 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 7 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 8 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 9 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 10 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 11 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 12 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 13 - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Приложение 14 - Публикувано на: 12 Ноември 2020