Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Описание на обекта на конкурса: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, Застраховане на недвижимо имущество, медицинска апаратура, машини, съоръжения и др. ДМА, собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, град Перник, както и застраховане на медицинска апаратура,собственост на Министерство на здравеопазването, предоставена за ползване на МБАЛ”Р.Ангелова”АД , за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”.

 1. Обектите на застраховане и тяхната балансова, съответно отчетна стойност стойност към 31.10.2023г. са следните:
  1. Масивни сгради –  балансова стойност 4 422 186.43 лв.
  2. МПС

1.2.3. Лек автомобил- Пежо 307- дата на регистрация 01.10.2002г.,

1.2.4. Специализиран автомобил Фолксваген Транспортер 1,9 ТДИ- дата на регистрация 30.05.2008г

1.2.5. Специализиран автомобил Фиат Дукато - дата на регистрация 26.10.2009г.

1.2.6. Лек автомобил Дачия Лоджи СВ4618МС – дата на регистрация 24.07.2018г.

1.2.7. Лек автомобил Дачия Лоджи СВ4615МС –дата на регистрация 24.07.2018г.

 

1.3.Медицинска апаратура, машини, съоръжения, оборудване, инсталации - собственост на МБАЛ”Рахила Ангелова”АД  -  балансова стойност 1  395 244.83 лв.

1.4. Компютърна техника- собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД  -

компютри  и компютърна конфигурация -  отчетна стойност 51 755.89 лв.  

 

1.5. Медицинска апаратура, собственост на МЗ-   691 012.00лв.

Посочените обекти се намират в гр. Перник, ул. „Брезник” №2.

Началната дата: 30.11.2023

Файлове
 • Документация и образци за участие - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Приложение №1 опис на недвижимо имущество - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Приложение №5 МПС - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • талон специализиран автомобил Фолксваген транспортер 1.9 - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Талон специализиран автомобил фиат дукато - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Талон Пежо - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Талон датчии - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Приложение № 4- медицинска апаратура МЗ - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Приложение № 2 - мед.апаратура МБАЛ - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Приложение № 3- компютърна техника - Публикувано на: 30 Ноември 2023 - 18:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  „Комплексно банково обслужване на „Медицински център Перник“ ЕООД, включващо всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството”. Обслужващата финансова институция следва да извършва всички необходими банкови операции, свързани с дейността на лечебното заведение, a именно:

   

  • Откриване на разплащателни, депозитни и специални сметки в лева
  • платежни и свързани услуги по обслужване и управление разплащателни сметки;
  • междубанкови и вътрешнобанкови преводи на гише и чрез Интернет банкиране;
  • електронно банкиране с необходими минимални технически изисквания и надеждност на услугата за защита на финансовата информация;
  • преводи на трудови възнаграждения на служителите на „Медицински център Перник“ ЕООД, град Перник- касови операции;

  Началната дата: 05.07.2023

  Файлове
 • Документация и образци за участие - Публикувано на: 05 Юли 2023 - 16:01
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

      „Комплексно банково обслужване на МБАЛ „Рахила Ангелова АД, гр. Перник, включващо всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството”. Обслужващата финансова институция следва да извършва всички необходими банкови операции, свързани с дейността на лечебното заведение, a именно:

   

  • Откриване на рзплащателни, депозитни и специални сметки в лева
  • платежни и свързани услуги по обслужване и управление разплащателни сметки;
  • междубанкови и вътрешнобанкови преводи на гише и чрез Интернет банкиране;
  • електронно банкиране с необходими минимални технически изисквания и надеждност на услугата за защита на финансовата информация;
  • преводи на трудови възнаграждения на служителите на „МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, град Перник- касови операции;

  Началната дата: 02.02.2023

  Файлове
 • Документация и образци за участие - Публикувано на: 02 Февруари 2023 - 15:10
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 30.11.2022

  Файлове
 • Конкурсна документация - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:29
 • Сгради - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:30
 • Приловение 2 Мед. Ап-ра - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:31
 • Приложение 3-компютри - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:31
 • Приложение 3-компютри НР - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:32
 • Приложение 4-мед.апаратура МЗ - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:33
 • Приложение - МПС - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:34
 • Талон 1 - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:34
 • Талон 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:35
 • Талон 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:35
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, Застраховане на недвижимо имущество, медицинска апаратура, машини, съоръжения и др. ДМА, собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, град Перник, както и застраховане на медицинска апаратура,собственост на Министерство на здравеопазването, предоставена за ползване на МБАЛ”Р.Ангелова”АД , за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”.

  Началната дата: 15.11.2021

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:29
 • Приложение 1- сгради и МПС - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:29
 • Приложение 2-медицинска апаратура - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:29
 • Приложение 3-компютри - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:30
 • Приложение 3-компютри НР - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:30
 • Приложение 4-мед.апаратура МЗ - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:30
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 12.03.2021

  Файлове
 • Документация - Публикувано на: 11 Март 2021 - 16:08
 • Проект на договор - Публикувано на: 11 Март 2021 - 16:08
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 11 Март 2021 - 16:08
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет и консолидиран финансов отчет на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД за 2021г., в изпълнение на чл. 6 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД.

  Началната дата: 09.03.2021

  Файлове
 • Покана одитор - Публикувано на: 09 Март 2021 - 13:41
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9098319

  АОП линк

  Началната дата: 27.04.2020

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:28
 • Обява - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:28
 • Обява АОП - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:28
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 10.01.2020

  Файлове
 • Документация - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 15:46
 • Обява - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 15:46
 • Повторна покана - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 09:10
 • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 14 Февруари 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Началната дата: 19.12.2019

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Проект на договор - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Обява - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Опис на документи - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Заявление за участие - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация по чл.54, ал.1 т.1,2,7 - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Представяне на участник - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация-проекто-договор - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация-срок оферта - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация -спазени изискванията за труд - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Списък доставки - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Списък технически лица - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация ЗИФОДРЮПДР - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Ценова оферта - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • инфо АОП - Публикувано на: None
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 08 Януари 2020 - 15:00
 • Покана на основание чл.191, ал.1, т,1 ЗОП - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 15:55
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090956

  АОП линк

  Началната дата: 01.08.2019

  Файлове
 • Обява АОП - Публикувано на: 01 Август 2019 - 14:07
 • Обява - образец АОП - Публикувано на: 01 Август 2019 - 14:07
 • Документация за участие - Публикувано на: 01 Август 2019 - 14:08
 • Съобщение - Публикувано на: 13 Август 2019 - 12:05
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2019 - 11:34
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 22.07.2019

  Файлове
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:35
 • ОБЯВА АОП - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:35
 • ИНФОРМАЦИЯ АОП - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:36
 • КСС - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:37
 • ОБРАЗЕЦ № 1 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:37
 • ОБРАЗЕЦ № 2 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:46
 • ОБРАЗЕЦ № 3 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:47
 • ОБРАЗЕЦ № 4 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:47
 • ОБРАЗЕЦ № 5 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:47
 • ОБРАЗЕЦ № 6 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:47
 • ОБРАЗЕЦ № 7 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:47
 • ОБРАЗЕЦ № 8 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:49
 • ОБРАЗЕЦ № 9 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:49
 • ОБРАЗЕЦ № 10 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:49
 • ОБРАЗЕЦ № 11 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:49
 • ОБРАЗЕЦ № 12 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:49
 • ОБРАЗЕЦ № 13 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:49
 • ОБРАЗЕЦ № 14 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:50
 • ОБРАЗЕЦ № 15 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:50
 • ОБРАЗЕЦ № 16 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:51
 • ОБРАЗЕЦ № 17 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 15:51
 • Протокол - Публикувано на: 05 Август 2019 - 14:22
 • Уведомление - Публикувано на: 05 Август 2019 - 14:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 22.07.2019

  Файлове
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ИНФОРМАЦИЯ АОП - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБЯВА - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 1 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 2 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 3 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 4 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 5 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 6 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 7 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 7А - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 8 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 9 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 10 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 11 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 12 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 13 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 14 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 15 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 16 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • ОБРАЗЕЦ № 17 - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • КСС - Публикувано на: 22 Юли 2019 - 17:00
 • Протокол - Публикувано на: 05 Август 2019 - 14:21
 • Уведомление - Публикувано на: 05 Август 2019 - 14:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.06.2019

  Файлове
 • Документация - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:00
 • Образец № 1 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:01
 • Образец № 2 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:05
 • Образец № 3 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:05
 • Образец № 4 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:06
 • Образец № 5 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:06
 • Образец № 6 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:06
 • Образец № 7 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:07
 • Образец № 7а - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:07
 • Образец № 8 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:08
 • Образец № 9 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:08
 • Образец № 10 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:08
 • Образец № 11 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:13
 • Образец № 12 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:13
 • Образец № 13 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 14 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 15 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 16 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 17 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:15
 • КСС - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:22
 • ИНФОРМАЦИЯ АОП - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:35
 • Обява - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:35
 • Съобщение за прекратяване на процедура - Публикувано на: 03 Юли 2019 - 16:24
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 24.06.2019

  Файлове
 • Документация - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:10
 • Образец № 1 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:10
 • Образец № 2 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:10
 • Образец № 3 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:10
 • Образец № 4 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 5 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 6 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 7 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 7а - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 8 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 9 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 10 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 11 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 12 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 13 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 14 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 15 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 16 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • Образец № 17 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:11
 • КСС - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:13
 • Информация АОП - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:13
 • Покана - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 16:13
 • Съобщение за прекратяване на процедура - Публикувано на: 03 Юли 2019 - 16:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Началната дата: 12.03.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
 • Обява - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
 • Документация за участие - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 21 Март 2019 - 11:20
 • Покана до определено лице - Публикувано на: 13 Май 2019 - 15:07
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084755

  АОП линк

  Началната дата: 09.01.2019

  Файлове
 • Обява АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 16:37
 • Обява - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Техническа специхикация - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Съобщение - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:00
 • Протокол - Публикувано на: 21 Януари 2019 - 17:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 07.11.2018

  Файлове
 • Условия за участие - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:32
 • Обява - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:32
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:32
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:33
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 07.11.2018

  Файлове
 • Условия за участие - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:35
 • Обява - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:35
 • Образци - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:36
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:36
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9082772

  АОП линк

  Началната дата: 05.11.2018

  Файлове
 • Обява АОП - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:34
 • Обява - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:34
 • Документация - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:35
 • КСС-оферта обазеваждане - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:35
 • КСС - оферат СМР - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:36
 • Образец № 1 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:37
 • Образец № 2 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:37
 • Образец № 3 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:37
 • Образец № 4 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:38
 • Оразец № 5 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:38
 • Образец № 6 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:38
 • Образец № 7 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:39
 • Образец № 7А - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:39
 • Образец № 8 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:39
 • Образец № 9 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:40
 • Образец № 10 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:40
 • Образец № 11 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:40
 • Образец № 12 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:41
 • Образец № 13 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:41
 • Образец № 14 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:41
 • Образец № 15 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:42
 • Образец № 16 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:42
 • Образец № 17 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:43
 • Протокол - Публикувано на: 03 Януари 2019 - 16:12
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9078928

  АОП линк

  Началната дата: 26.07.2018

  Файлове
 • Обява АОП - Публикувано на: 26 Юли 2018 - 14:49
 • Документация за участие - Публикувано на: 26 Юли 2018 - 14:49
 • Обява - Публикувано на: 26 Юли 2018 - 14:50
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 07 Август 2018 - 12:04
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9077300

  АОП линк

  Началната дата: 15.06.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 16:03
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 16:03
 • Техническо предложение - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 17:00
 • Ценово предложение - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 17:00
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 14:44
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9073338

  АОП линк

  Началната дата: 27.02.2018

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 27 Февруари 2018 - 10:31
 • Обява - Публикувано на: 27 Февруари 2018 - 10:31
 • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 12 Март 2018 - 10:09
 • Протокол - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:33
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 907211

  Началната дата: 05.01.2018

  Файлове
 • Документация - Публикувано на: 05 Януари 2018 - 12:12
 • Обява - Публикувано на: 05 Януари 2018 - 12:13
 • Протокол - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 12:19
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 03.01.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 11:00
 • Протокол - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:53
 • Заповед - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:54
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9066266

  Началната дата: 14.07.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 14 Юли 2017
 • Документация - Публикувано на: 14 Юли 2017
 • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 25 Юли 2017
 • Протокол - Публикувано на: 31 Юли 2017
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9066267

  Началната дата: 14.07.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 14 Юли 2017
 • Документация - Публикувано на: 14 Юли 2017
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 31 Юли 2017
 • Протокол - Публикувано на: None
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9061107

  Началната дата: 02.02.2017

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 02 Февруари 2017
 • Протокол - Публикувано на: 17 Февруари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  МБАЛ "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник, обявява процедура запровеждане на търг с тайно наддаване за отване под наем на помещение находящо се в сградата на лечебното заведение и предназначено за търговска дейност.

  Началната дата: 13.12.2016

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 13 Декември 2016
 • Протокол - Публикувано на: 19 Януари 2017
 • Заповед за определяне на изпълнител - Публикувано на: 20 Февруари 2017
 • Договор за наем - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  МБАЛ "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник, обявява процедура за провеждане на търг  тайно наддаване за отдаване под наем на помещение находящо се в двора на лечебното заведение и предназначено за търговска дейност.

  Началната дата: 13.12.2016

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 13 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9059652

  Началната дата: 08.12.2016

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Спецификация - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Ценово предложение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9056668

  Началната дата: 08.12.2016

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Спецификация - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Ценово предложение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9057300

  Ремонт на неонатологично отделение на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД съгласно инвестиционен проект и КС.

  Началната дата: 10.10.2016

  Файлове
 • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • Документация за участие - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • Съобщение до участниците - Публикувано на: 26 Октомври 2016
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 31 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053512

  АОП линк

  МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник на основание чл. 20, ал 3, т.2 от ЗОП и във връзка с необходимостта денонощна невъоръжена физическа охрана  и осигуряване на пропусквателния режим на МБАЛ « Рахила Ангелова» АД с местонахождение в гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, Ви кани да представите оферта в срок до 16:30 часа на 20.06.2016 г., съгласно условията на настоящата документация и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

  В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:30 часа на 21.06.16г.

  Кратко описание на поръчката:

  Денонощна невъоръжена физическа охрана  и осигуряване на пропусквателния режим на МБАЛ « Рахила Ангелова». Охраната на дружеството е денонощна, невъоръжена, осъществява се чрез физическа охрана, технически средства и видеонаблюдение. Изпълнителят да подсигури допълнителна охрана  при необходимост, чрез действащи мобилни групи  на територията на град Перник. Охраната чрез технически средства се изразява в инсталирана сигнално-охранителна система , която да сигнализира за нарушения в 7/седем/ обекта, определeни от Възложителя. Охраната с физическа охрана се осъществява в района на лечебното заведение, съгласно обекти определени от възложителя.Обектите са следните: Хирургичен блок, Минна болница, КПП и паркираните автомобили в двора на болницата, сграда не ел.работилница, шлосерна работилница и архив,,сграда на снабдяването и склада към нея, „зелена барака“ – склад за противогази, гаражна клетка с агрегат за аварийно електрозахранване, агрегат за аварийно електрозахранване в двора на болницата, трафопост, сграда  на бившето счетоводство, гаражни клетки в сградата на бившето счетоводство, бившата микробиологична лаборатория в ТУБ диспансера, сграда на бившия склад зад Минна болница, кислородна –хирургичен блок в двора до сградата на снабдяването, кислородна до Минна болница, сграда на бившето „Инфекциозно отделение“, сграда на бившата „Библиотека и дърводелска работилница“ , сграда на бившето „Инфекциозно отделение“ и пречиствателната станция към нея,сграда на бившата „Перална и котелно“.

  Началната дата: 08.06.2016

  Файлове
 • Обявление - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053513

  АОП линк

  МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник на основание чл. 20, ал 3, т.2 от ЗОП и във връзка с необходимостта от осигуряване на „Транспорт на болни на хемодиализно  лечение от област Перник въз основа  на утвърден  график от дома им до отделението  по хемодиализа  на МБАЛ « Рахила Ангелова» АД ,град Перник и обратно, Ви кани да представите оферта в срок до 16:30 часа на 27.06.2016 г., съгласно условията на настоящата документация и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

  В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:30 часа на 01.07.16г.

  Кратко описание на поръчката:

  Транспорт на хемодиализно болни, от дома им  до отделението по хемодиализа  на МБАЛ „ Рахила Ангелова” АД, град Перник   и обратно до дома им, съгласно поименен списък и график, около 50  лица на хемодиализа.  Превозът на болните ще се осъществява по график на брой хемодиализи и смени, приложени към настоящата документация. Задачите на превозвачите се свеждат до:

  • обезпечаване на своевременен транспорт на хемодиализирания пациент от дома му до отделение по хемодиализа и обратно;
  • осигуряване при необходимост на място за един придружител – роднина;
  • осигуряване възможност за вземане на личен инвалиден стол в автомобила – при необходимост;
  • обезпечаване на транспорта и при тежки пътни и метеорологични условия;
  • осигуряване достъп на Възложителя за контрол по отношение качеството на извършвания транспорт и километрите пробег, като ежемесечно изпълнителят дава подробна справка за километрите пробег и броя превозени болни.
  • осигуряване на добри хигиенни условия и задължителна дезинфекция.
  • Възложителят представя списък на хемодиализно болните с техните  имена, адреси и график на хемодиализните смени определен от началник отделение. Времето за една хемодиализа е 4 часа /това е времето през което протича процедурата/ и 1 час за прадваритена подготовка на апаратите, включване и изключване, общо 5 часа.

  Началната дата: 08.06.2016

  Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти - Публикувано на: 27 Юни 2016