МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник

Профил на купувача - МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник

МБАЛ "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник

МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник съхранява и обогатява традициите на 110-годишната си история. Днес тя е модерно здравно заведение,което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение.

 

УПРАВЛЕНИЕ:

Д-р Анатоли Митов

Изпълнителен директор на МБАЛ „Рахила Ангелова“, гр. Перник

тел.: 076/ 601 360

 

Д-р Симеон Станков

Заместник- директор Медицински дейности

тел.: 076/ 601 360

ЮРИСТИ:

 

 

АДРЕС:

Лечебното заведение се намира на адрес: гр. Перник, Ул. „Брезник“ 2, ПК: 2300

Електронна поща:    

mbalpk@abv.bg

 

Общи условия