Началната дата: 10.06.2019

Началната дата: 14.06.2019

Файлове
 • Покана за участие - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:56
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:56
 • Индикативна ценова оферта - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:57
 • Индикативни КСС - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:57
 • ОЗ Архитектура - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:57
 • ОЗ В и К - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:58
 • ОЗ Медицински газове - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:58
 • ОЗ Пожарна безопасност - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:59
 • ОЗ Пожароизвестителна система - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:59
 • Становище - конструкция - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:59
 • Резултати от проведени пазарни консултации - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 11:56
 • КСС Обща "Тони Тодоров" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 11:57
 • КСС "Тони Тодоров" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:00
 • КСС Обща "Томо Строй" ЕООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:00
 • КСС "Томо Строй" ЕООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:15
 • КСС Обща "Никслав Монтаж" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:18
 • КСС "Никслав Монтаж" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:19
 • Началната дата: 10.06.2019

  Началната дата: 14.06.2019

  Файлове
 • Покана за участие - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:52
 • Индикативна ценова оферта - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:52
 • Индикативни КСС - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:53
 • ОЗ Архитектура - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:53
 • ОЗ В и К - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:53
 • ОЗ Видеонаблюдение - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:54
 • ОЗ Пожароизвестителна система - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:54
 • ОЗ Пожарна безопасност - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:54
 • Становище - конструкция - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 15:55
 • Резултати от пазарни консултации - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:35
 • КСС Обща "Тони Тодоров" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:37
 • КСС "Тони Тодоров" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:37
 • КСС Обща "Томо Строй" ЕООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:38
 • КСС "Томо Строй" ЕООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:38
 • КСС Обща "Никослав Монтаж" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:39
 • КСС "Никослав Монтаж" ООД - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 12:39