МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0001

Началната дата: 31.01.2020 12:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
  • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 18 Март 2020
  • Договор за изпълнение - Публикувано на: 18 Март 2020
  • Документация
  • Документация за участие - Публикувано на: 31 Януари 2020
  • Решение за откриване - Публикувано на: 31 Януари 2020
  • Обявление за обществена поръчка - Публикувано на: 31 Януари 2020
  • Протокол - Публикувано на: 21 Февруари 2020
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2020