МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0004

Началната дата: 02.04.2020 16:00

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • документация за участие - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление - Публикувано на: 02 Април 2020
 • образец 2 -техническа оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 1-техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 2-опис на представените документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 3-образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 4-проект на договор - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение5 -ценова оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • обявление за изменение - Публикувано на: 06 Април 2020
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Разяснение по документацията
 • Важно съобщение - Публикувано на: 22 Април 2020 - 12:17
 • Решения за промяна
 • Решение за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Април 2020
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 12:42
 • Протоколи
 • класиране - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Протокол 1 - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Протокол 2 - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Доклад - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Юни 2020
 • Решение за изменение - Публикувано на: 14 Юли 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Дансон-БГ - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Екофарм - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Магна Фарм България - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Медекс - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Про Фармация - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Соломед - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Търговска лига-ГАЦ - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 28 Август 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Август 2020