МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-0005

Началната дата: 24.10.2018 16:20

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:21
 • Обявление - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:22
 • Документация - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:22
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:22
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:23
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:23
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:24
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:24
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:24
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:25
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:25
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:25
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:26
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:26
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:27
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:27
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:27
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:28
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 16:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 12:02
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:21
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:21
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 12:22
 • Решение за изменение - Публикувано на: 02 Януари 2019 - 15:53
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 18 Август 2020 - 16:00