МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0001

Началната дата: 14.02.2019 12:48

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 12:48
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 12:49
 • Документация - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:49
 • Приложение № 1 - Спецификация - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:50
 • Приложение № 2 - Опис на документи - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:50
 • Приложение № 3 - Образци на документи - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:51
 • Приложение № 4 Проект на договор - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:51
 • Приложение № 5 Ценово предложение - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:51
 • Образец № 2 - Техническа оферта - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 12:52
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 14 Февруари 2019 - 09:57
 • Съобщение за жребий 2 - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:04
 • Справка - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:05
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 27 Март 2019 - 16:06
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 23 Април 2019 - 16:07
 • Справка за чуастници с равен брой точки - Публикувано на: 23 Април 2019 - 16:09
 • Решения за промяна
 • Решение за отмяна - Публикувано на: 10 Май 2019 - 15:29
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:41
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:40
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:41
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Съобщение технически проблем - Публикувано на: 09 Май 2019 - 15:26
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:55
 • Класиране - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:57
 • Протокол № 5 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:58
 • Доклад от работата на комисията 2 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 15:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:42
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:00
 • Обявление на възлагане на обществена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор- Соломед - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение - Соломед - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор - "Търговска лига НАЦ' - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение "Търговска лига НАЦ' - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор- Ей енд Ди фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение- Ей енд Ди фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор-Медофарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение -Медофарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор-Медекс - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Медекс - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор -Булмар - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение -Булмар - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Дансон - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Дансон - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Софарма трейдинг - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Фьоникс Фарма - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор Профармация - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приложение Профармация - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключен договор Булмар МЛ - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Ей енд Ди фарма - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Медекс - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Профармация - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Соломед - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор търговска лига - Публикувано на: 08 Септември 2020
 • Приключен договор медофарма - Публикувано на: 12 Октомври 2020
 • Приключен договор дансон - Публикувано на: 12 Октомври 2020
 • Приключен договор фъоникс фарма - Публикувано на: 12 Октомври 2020