МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2016-0003

Началната дата: 11.07.2016 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти съгласно спецификацията на възложителя

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Решение - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Документация за участие - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Приложение 2 ЕЕDOP - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Техническа оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл. 33 от ЗОП - Публикувано на: 26 Юли 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране на лекарствените продукти - Публикувано на: 21 Септември 2016
 • Доклад за работата на комисията - Публикувано на: 21 Септември 2016
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Септември 2016
 • Съобщение до участниците - Публикувано на: 18 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 93/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 94/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 95/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 96/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 97/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 98/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 99/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 100/24.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Договор № 101/26.10.2016г. - Публикувано на: 08 Ноември 2016