МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-0005

Началната дата: 13.11.2017 15:48

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:49
 • Обявление за откриване на порцедура - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:55
 • Техническа оферта - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:55
 • Ценова оферта - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:56
 • Документация за участие - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 15:56
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение - Публикувано на: 21 Ноември 2017 - 10:56
 • Съобщение - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 14:08
 • Участници с равен брой точки - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 14:09
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:20
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:20
 • Класиране - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:21
 • доклад от работата на комисията - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 12:22