МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0002

Началната дата: 10.02.2020 16:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на поръчка - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Решение за откриване - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • техническа оферта - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • ценова оферта - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Март 2020
 • Съобщение - Публикувано на: 19 Март 2020
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Доклад - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Класиране разпечатка - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Март 2020
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 07 Май 2020