МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2016-0004

Началната дата: 11.07.2016 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на медицински консумативи

 

 

До всички участници и заинтересовани лица:

Поради постъпило запитване, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти в деловодството на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД е до 16:00 часа на 16.08.2016г. Офертите ще бъдат разгледани на 17.08.2016г. от 11:00 часа.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Техническа оферта - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Приложение 2 EEDOP - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Класиране на мед. консумативи - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране на мед.консумативи - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 106/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 107/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 108/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 109/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 110/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 111/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 112/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 113/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 114/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 115/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 116/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 117/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 118/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 119/08.11.2016г. - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Договор № 129/01.12.2016г. - Публикувано на: 01 Декември 2016