МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-003

Началната дата: 06.07.2018 15:01

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:02
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:02
 • Документация - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:02
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:03
 • Приложение 2 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:03
 • Приложение 3 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:03
 • Приложение 4 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:04
 • Приложение 5 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:04
 • Приложение 6 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:04
 • Приложение 7 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:05
 • Приложение 8 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:05
 • Приложение 9 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:06
 • Приложение 10 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:06
 • Приложение 11 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:07
 • Приложение 12 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:07
 • Приложение 13 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:08
 • Приложение 14 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:08
 • Приложение 15 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:08
 • Приложение 16 - Публикувано на: 06 Юли 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 18 Юли 2018 - 12:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:23
 • Доклад - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:24
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Септември 2018 - 13:45
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Приложения към Договор - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Приложения към Договор - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 29 Август 2019