МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-0002

Началната дата: 15.05.2017 15:35

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Приложения към Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Приложения към Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Решение за откриване - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 15 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Юни 2017
 • Доклад - Публикувано на: 14 Юни 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Юни 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 11 Септември 2018