МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 12.11.2018 12:25

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:26
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:26
 • Документация - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:29
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:29
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:29
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:30
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:30
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:31
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:31
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 12:32
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 14 Януари 2019 - 15:26
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 15:38
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 03 Януари 2019 - 16:05
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 14 Януари 2019 - 15:26
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:11
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:12