МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0007

Началната дата: 17.06.2019 16:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Приложения към Договор за изпълнение на поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019
 • Договор за изпълнение на Поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 15 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Обявление - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • решение за откриване на почъчка - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • решение изменение - Публикувано на: 18 Юни 2019 - 13:00
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения до участниците - Публикувано на: 01 Юли 2019 - 14:41
 • Протоколи
 • Протокол от заседание - Публикувано на: 09 Юли 2019 - 13:52
 • Протокол от заседание на комисията 2 - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Протокол от заседание на комисията 3 - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 11:52
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 11:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 11:53
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019