МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-0004

Началната дата: 10.07.2018 13:23

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:24
 • Обявление - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:24
 • Документация за участие - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:25
 • Техническа оферта - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:25
 • Ценова оферта - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:25
 • Спецификация - Публикувано на: 10 Юли 2018 - 13:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 28 Август 2018 - 15:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:40
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:41
 • Доклад - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 11:42