МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-002

Началната дата: 25.02.2019 14:13

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Обявление - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:14
 • Решение - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:14
 • Документация - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:14
 • Спецификация - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:15
 • Приложение № 1 - Проект на договор - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:15
 • Приложение № 2 - Образци на документи - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:16
 • Техническа оферта - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:16
 • Ценова оферта - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:16
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:17
 • Съобщение за жребий 2 - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:05
 • Спраква - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:06
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 23 Април 2019 - 12:28
 • Справка за участници с равен брой точки - Публикувано на: 23 Април 2019 - 16:08
 • Решения за промяна
 • Решение за отмяна - Публикувано на: 10 Май 2019 - 15:28
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 05 Април 2019 - 14:04
 • Протоколи
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:30
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:30
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:31
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:31
 • Протокол № 5 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:02
 • Съобщение техническа грешка - Публикувано на: 09 Май 2019 - 15:29
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:02
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:02
 • Класиране 2 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 08 Май 2019 - 16:30
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2019 - 16:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юли 2020 - 13:00
 • Договор Агарта - Публикувано на: 04 Юли 2020 - 13:00
 • приложение агарта - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор Булмар - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение булмар - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор Екомет - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение екомет - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор етропал - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение етропал - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор истлинк - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение истлинк - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Договор рей медикъл - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение рей медикъл - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор рср - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение рср - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор соломед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение соломед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор софарма - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение софарма - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор софарма трейдинг - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение софарма трейдинг - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор хелмед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение хелмед - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • договор лион - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • приложение лион - Публикувано на: 04 Юли 2020
 • Приключване и прекратяване
 • приключен договор агарта - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор булмар - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор екомет - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор етропал - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор лион - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор рей медикъл - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор рср - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор соломед - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • приключен договор софарма трейдинг - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Приключен договор Истлинк - Публикувано на: 21 Януари 2021
 • Приключен договор Хелмед - Публикувано на: 21 Януари 2021
 • Приключен договор Софарма - Публикувано на: 21 Януари 2021