МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 8

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-0004

Началната дата: 10.11.2017 14:50

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:51
 • Обявление - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:51
 • Документация - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:53
 • Ценово предложение - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 14:53
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение - Публикувано на: 21 Ноември 2017 - 10:57
 • Разяснения - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 15:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 29 Декември 2017 - 13:29
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:33
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:33
 • Класиране - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:34
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:35
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:14
 • Второ класиране - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:15
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:16
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 11:36
 • Решение по чл. 22, ал. 8 от ЗОП - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 13:22
 • Решение за избор на изпълнител № 4/20.02.2018г. - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:17
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Април 2018 - 16:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Булмар МЛ - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:35
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:36
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:37
 • Договор Профармация ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:38
 • Договор ЕЙ енд Ди Фарма ЕАД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:39
 • Договор Екос Медика - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:39
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:40
 • Договор Търговска лига НАЦ АД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:41
 • Договор Унифарм АД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:42
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 20 Април 2018 - 13:42
 • Договор Соломед ЕООД - Публикувано на: 24 Април 2018 - 13:44
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Април 2018