МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 789971

Началната дата: 02.06.2017 15:10

Вид на поръчката: Публично състезание


Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Обявление - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Документация - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 1 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 2 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 3 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 4 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 5 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 6 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 7 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 8 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 9 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 10 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 11 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 12 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 13 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 14 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение № 16 - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Октомври 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 27 Юли 2017
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 10 Юли 2017
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 10 Август 2017
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 10 Август 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Август 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Ноември 2017