МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-0001

Началната дата: 10.04.2018 15:43

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Април 2018 - 15:43
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 10 Април 2018 - 15:44
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 10 Април 2018 - 15:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 11 Май 2018 - 10:30
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:27
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:27
 • Доклад - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 22 Май 2018 - 13:28
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 13:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение за обществена поръчка - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 14:00
 • Приложения към договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 16:00
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 29 Август 2018 - 16:00