МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0009

Началната дата: 29.11.2019 16:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 11:58
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:04
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:04
 • ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:06
 • ЦЕНОВА ОФЕРТА - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:08
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 09:14
 • Решения за промяна
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 05 Февруари 2020
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 31 Декември 2019 - 11:54
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:46
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:46
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:47
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:47
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Договор за изпълнение 2 - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Договор за изпълнение 2 - Публикувано на: 17 Февруари 2020