МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0003

Началната дата: 13.05.2019 14:39

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:40
  • Обявление - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:40
  • Документация - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:41
  • ЕЕДОП - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:43
  • Протокол - Публикувано на: 05 Юни 2019 - 13:47
  • Доклад - Публикувано на: 05 Юни 2019 - 13:48
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Юни 2019 - 13:49