МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0005

Началната дата: 02.04.2020 16:00

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Април 2020
 • обявление - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • образец 4-техническа оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 1-техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 5-ценова оферта - Публикувано на: 02 Април 2020
 • проложение 2-опис на представените документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • проложение 3-образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • приложение 6-проект на договор - Публикувано на: 02 Април 2020
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Разяснение по документацията
 • Важно съобщение - Публикувано на: 22 Април 2020 - 12:17
 • Съобщение - техническа грешка - Публикувано на: 05 Май 2020 - 12:57
 • Решения за промяна
 • Решение за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Април 2020
 • Протоколи
 • протокол 1 - Публикувано на: 09 Юни 2020
 • съобщение за жребий - Публикувано на: 25 Юни 2020
 • класирани за една позиция - Публикувано на: 25 Юни 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 2 - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Класиране - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протокол 3 - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Решение 13 за изменение на решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Август 2020
 • Решение 14 за изменение на решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Август 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Агарта - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Екомет-90 - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Етропал Трейд - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Истлинк България - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Ка-М Медикал - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Соломед - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор ФъониксФарма - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор Хелмед - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор РСР - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020