МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0006

Началната дата: 13.06.2019 16:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Спецификация - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Техническа оферта - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 2 - опис на представените документи - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • приложение 3- образци на документи - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • проложение 4- Проект на договор - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 5- Ценова оферта - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:00
 • Приключване и прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедура - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 15:05
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Август 2019