МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2018-002

Началната дата: 26.06.2018 13:43

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:44
  • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:44
  • Документация - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:45
  • Техническа оферта - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:45
  • Ценова оферта - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 13:45
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 30 Юли 2018 - 13:47
  • Решения за прекратяване
  • Решение - Публикувано на: 30 Юли 2018 - 13:47