МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 30.11.2022

Файлове
  • Конкурсна документация - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:29
  • Сгради - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:30
  • Приловение 2 Мед. Ап-ра - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:31
  • Приложение 3-компютри - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:31
  • Приложение 3-компютри НР - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:32
  • Приложение 4-мед.апаратура МЗ - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:33
  • Приложение - МПС - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:34
  • Талон 1 - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:34
  • Талон 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:35
  • Талон 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2022 - 15:35