МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

МБАЛ "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник, обявява процедура за провеждане на търг  тайно наддаване за отдаване под наем на помещение находящо се в двора на лечебното заведение и предназначено за търговска дейност.

Началната дата: 13.12.2016

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 13 Декември 2016