МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

МБАЛ "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник, обявява процедура запровеждане на търг с тайно наддаване за отване под наем на помещение находящо се в сградата на лечебното заведение и предназначено за търговска дейност.

Началната дата: 13.12.2016

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 13 Декември 2016
  • Протокол - Публикувано на: 19 Януари 2017
  • Заповед за определяне на изпълнител - Публикувано на: 20 Февруари 2017
  • Договор за наем - Публикувано на: 13 Февруари 2017