МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, Застраховане на недвижимо имущество, медицинска апаратура, машини, съоръжения и др. ДМА, собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, град Перник, както и застраховане на медицинска апаратура,собственост на Министерство на здравеопазването, предоставена за ползване на МБАЛ”Р.Ангелова”АД , за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”.

Началната дата: 15.11.2021

Файлове
  • Документация за участие - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:29
  • Приложение 1- сгради и МПС - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:29
  • Приложение 2-медицинска апаратура - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:29
  • Приложение 3-компютри - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:30
  • Приложение 3-компютри НР - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:30
  • Приложение 4-мед.апаратура МЗ - Публикувано на: 15 Ноември 2021 - 10:30