МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 9057300

Ремонт на неонатологично отделение на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД съгласно инвестиционен проект и КС.

Началната дата: 10.10.2016

Файлове
  • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
  • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
  • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
  • КС - Публикувано на: 10 Октомври 2016
  • Документация за участие - Публикувано на: 10 Октомври 2016
  • Съобщение до участниците - Публикувано на: 26 Октомври 2016
  • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 31 Октомври 2016