МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 07.11.2018

Файлове
  • Условия за участие - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:32
  • Обява - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:32
  • Образци на документи - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:32
  • Проект на договор - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:33