МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9061107

Началната дата: 02.02.2017

Файлове
  • Документация за участие - Публикувано на: 02 Февруари 2017
  • Протокол - Публикувано на: 17 Февруари 2017