МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП: 9056668

Началната дата: 08.12.2016

Файлове
  • Документация за участие - Публикувано на: 08 Декември 2016
  • Спецификация - Публикувано на: 08 Декември 2016
  • Техническо предложение - Публикувано на: 08 Декември 2016
  • Ценово предложение - Публикувано на: 08 Декември 2016
  • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 15 Декември 2016
  • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2016