МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 12.03.2021

Файлове
  • Документация - Публикувано на: 11 Март 2021 - 16:08
  • Проект на договор - Публикувано на: 11 Март 2021 - 16:08
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 11 Март 2021 - 16:08