МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9098319

АОП линк

Началната дата: 27.04.2020

Файлове
  • Документация за участие - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:28
  • Обява - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:28
  • Обява АОП - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:28