МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 10.01.2020

Файлове
  • Документация - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 15:46
  • Обява - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 15:46
  • Повторна покана - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 09:10
  • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
  • Договор - Публикувано на: 14 Февруари 2020