МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9090956

АОП линк

Началната дата: 01.08.2019

Файлове
  • Обява АОП - Публикувано на: 01 Август 2019 - 14:07
  • Обява - образец АОП - Публикувано на: 01 Август 2019 - 14:07
  • Документация за участие - Публикувано на: 01 Август 2019 - 14:08
  • Съобщение - Публикувано на: 13 Август 2019 - 12:05
  • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2019 - 11:34