МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 24.06.2019

Файлове
 • Документация - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:00
 • Образец № 1 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:01
 • Образец № 2 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:05
 • Образец № 3 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:05
 • Образец № 4 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:06
 • Образец № 5 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:06
 • Образец № 6 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:06
 • Образец № 7 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:07
 • Образец № 7а - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:07
 • Образец № 8 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:08
 • Образец № 9 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:08
 • Образец № 10 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:08
 • Образец № 11 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:13
 • Образец № 12 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:13
 • Образец № 13 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 14 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 15 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 16 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:14
 • Образец № 17 - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:15
 • КСС - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:22
 • ИНФОРМАЦИЯ АОП - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:35
 • Обява - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 15:35
 • Съобщение за прекратяване на процедура - Публикувано на: 03 Юли 2019 - 16:24