МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Началната дата: 12.03.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
  • Обява - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
  • Документация за участие - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Март 2019 - 11:18
  • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 21 Март 2019 - 11:20
  • Покана до определено лице - Публикувано на: 13 Май 2019 - 15:07