МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084755

АОП линк

Началната дата: 09.01.2019

Файлове
  • Обява АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 16:37
  • Обява - Публикувано на: 09 Януари 2019
  • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2019
  • Техническа специхикация - Публикувано на: 09 Януари 2019
  • Съобщение - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:00
  • Протокол - Публикувано на: 21 Януари 2019 - 17:00