МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 07.11.2018

Файлове
  • Условия за участие - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:35
  • Обява - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:35
  • Образци - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:36
  • Проект на договор - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 15:36