МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9078928

АОП линк

Началната дата: 26.07.2018

Файлове
  • Обява АОП - Публикувано на: 26 Юли 2018 - 14:49
  • Документация за участие - Публикувано на: 26 Юли 2018 - 14:49
  • Обява - Публикувано на: 26 Юли 2018 - 14:50
  • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 07 Август 2018 - 12:04