МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 03.01.2018

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 11:00
  • Протокол - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:53
  • Заповед - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:54