МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 907211

Началната дата: 05.01.2018

Файлове
  • Документация - Публикувано на: 05 Януари 2018 - 12:12
  • Обява - Публикувано на: 05 Януари 2018 - 12:13
  • Протокол - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 12:19