МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 9066267

Началната дата: 14.07.2017

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 14 Юли 2017
  • Документация - Публикувано на: 14 Юли 2017
  • Съобщение - Публикувано на: 17 Юли 2017
  • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 31 Юли 2017
  • Протокол - Публикувано на: None