МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053512

АОП линк

МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник на основание чл. 20, ал 3, т.2 от ЗОП и във връзка с необходимостта денонощна невъоръжена физическа охрана  и осигуряване на пропусквателния режим на МБАЛ « Рахила Ангелова» АД с местонахождение в гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, Ви кани да представите оферта в срок до 16:30 часа на 20.06.2016 г., съгласно условията на настоящата документация и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:30 часа на 21.06.16г.

Кратко описание на поръчката:

Денонощна невъоръжена физическа охрана  и осигуряване на пропусквателния режим на МБАЛ « Рахила Ангелова». Охраната на дружеството е денонощна, невъоръжена, осъществява се чрез физическа охрана, технически средства и видеонаблюдение. Изпълнителят да подсигури допълнителна охрана  при необходимост, чрез действащи мобилни групи  на територията на град Перник. Охраната чрез технически средства се изразява в инсталирана сигнално-охранителна система , която да сигнализира за нарушения в 7/седем/ обекта, определeни от Възложителя. Охраната с физическа охрана се осъществява в района на лечебното заведение, съгласно обекти определени от възложителя.Обектите са следните: Хирургичен блок, Минна болница, КПП и паркираните автомобили в двора на болницата, сграда не ел.работилница, шлосерна работилница и архив,,сграда на снабдяването и склада към нея, „зелена барака“ – склад за противогази, гаражна клетка с агрегат за аварийно електрозахранване, агрегат за аварийно електрозахранване в двора на болницата, трафопост, сграда  на бившето счетоводство, гаражни клетки в сградата на бившето счетоводство, бившата микробиологична лаборатория в ТУБ диспансера, сграда на бившия склад зад Минна болница, кислородна –хирургичен блок в двора до сградата на снабдяването, кислородна до Минна болница, сграда на бившето „Инфекциозно отделение“, сграда на бившата „Библиотека и дърводелска работилница“ , сграда на бившето „Инфекциозно отделение“ и пречиствателната станция към нея,сграда на бившата „Перална и котелно“.

Началната дата: 08.06.2016

Файлове
  • Обявление - Публикувано на: 08 Юни 2016
  • Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти - Публикувано на: 21 Юни 2016