МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9082772

АОП линк

Началната дата: 05.11.2018

Файлове
 • Обява АОП - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:34
 • Обява - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:34
 • Документация - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:35
 • КСС-оферта обазеваждане - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:35
 • КСС - оферат СМР - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:36
 • Образец № 1 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:37
 • Образец № 2 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:37
 • Образец № 3 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:37
 • Образец № 4 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:38
 • Оразец № 5 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:38
 • Образец № 6 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:38
 • Образец № 7 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:39
 • Образец № 7А - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:39
 • Образец № 8 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:39
 • Образец № 9 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:40
 • Образец № 10 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:40
 • Образец № 11 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:40
 • Образец № 12 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:41
 • Образец № 13 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:41
 • Образец № 14 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:41
 • Образец № 15 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:42
 • Образец № 16 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:42
 • Образец № 17 - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 16:43
 • Протокол - Публикувано на: 03 Януари 2019 - 16:12