МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9077300

АОП линк

Началната дата: 15.06.2018

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 16:03
  • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 16:03
  • Техническо предложение - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 17:00
  • Ценово предложение - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 17:00
  • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 26 Юни 2018 - 14:44